Inverted Differential Global Positioning System (IDGPS)

Inverted Differential Global Positioning System (IDGPS) is een methode om met behulp van differentiële correcties de nauwkeurigheid in de plaatsbepaling van een GPS ontvanger te vergroten en deze verbeterde posities op het referentie station beschikbaar te hebben voor post processing. De differentiële correcties komen van een referentie station, dat is een station op een nauwkeurig bekende positie. Doordat deze positie en de positie van de satellieten bekend zijn, kan op het referentie station de delta pseudo ranges berekend worden. Dit zijn de fouten in de afstand station - satelliet, zoals gemeten door de GPS die op het referentie station is geplaatst. Het referentie station vult een database structuur met deze correcties voor alle satellieten welke in zicht zijn.

GPS ontvangers in het veld meten hun eigen pseudo ranges, waaruit zij hun eigen positie berekenen met een nauwkeurigheid van 50 meter. De pseudo ranges worden verzonden naar het referentie station. Daar worden zij dan de gecorrigeerd met de correcties uit de database en wordt de positie van de mobiele unit opnieuw berekend. Afhankelijk van de afstand tussen de mobiele unit en het referentie station zal dan de positiebepaling een onnauwkeurigheid van gemiddeld 5 meter hebben (op 200 km afstand).    Het IDGPS systeem bestaat uit twee delen:
  1. Software op een NT systeem voor de berekening van de correcties en het toepassen daarvan op de posities van de mobiele ontvangers in het veld
  2. Een referentie station op basis van een standaard GPS ontvanger.

top